Sada SketchUp: Učebnica SketchUp + Príručka LayOut
Sada kníh obsahuje: učebnicu SketchUp + CD s príkladmi a Referenčnú príručku modulu LayOut
Príručka LayOut
Referenčná príručka modulu LayOut (výkresovo dokumentačný modul)
Učebnica SketchUp + USB s príkladmi
Učebnica SketchUp + USB s príkladmi