Pripravujeme SketchUp Deň 2023

SketchUp EDU

SketchUp pre vzdelávacie účely 
pre študentov, pedagógov, školy

Chcete používať SketchUp pre vzdelávacie účely? 

Ponúkame Vám licencie určené pre študentov, pedagógov, školy.  

SketchUp PRO EDU - ŠTUDENT

Študentská licencia SketchUp je úplne rovnaká ako licencia komerčná SketchUp PRO. Zahŕňa všetky funkcie, prezentačný modul LayOut a aplikáciu StyleBuilder.  

 • Licencia je platná 12 mesiacov od nákupu. 
 • Súčasťou nákupu sú bezplatné aktualizácie (updaty/upgrady) a prístup ku knižniciam a návodom.  
 • K objednávke licencie je potrebné doložiť platné POTVRDENIE O NÁVŠTEVE ŠKOLY s pečiatkou školy. 
 • Používanie študentskej licencie je vymedzené len pre vzdelávacie účely. Používanie pre komerčné účely je zakázané. K tomu je potrebné podpísať DOHODU O NEKOMERČNOM POUŽÍVANÍ.

SketchUp PRO EDU - ŠKOLA

Sieťová licencia určená pre školské učebne. Licencia pracuje ako komerčná licencia SketchUp PRO a zahŕňa všetky funkcie a moduly (LayOut, StyleBuilder).

 • Licencia je platná 12 mesiacov od doby nákupu. 
 • Súčasťou nákupu sú bezplatné aktualizácie (updaty/upgrady).
 • Prístup ku knižniciam (komponenty, materiály), návodom, ... 
 • Minimálny počet zakúpených miest je 5 ks
 • Ku každým 5 licenciám získate 1 inštruktorskú licenciu zdarma pre vyučujúceho. 

Prečo zaradiť SketchUp do výučby v školách?

SketchUp Edu môže mať pozitívny vplyv na vzdelávanie a rozvoj študentov.

 • Rozvoj kreativity a predstavivosti
  SketchUp Edu umožňuje študentom vytvárať 3D modely svojich nápadov a návrhov. Táto schopnosť podporuje ich kreatívne myslenie a predstavivosť, čo je dôležité pre rozvoj nových a inovatívnych riešení.
 • Vizualizácia predmetov
  Mnohé učebné predmety obsahujú abstraktné koncepty, ktoré môžu byť pre študentov ťažko pochopiteľné. SketchUp Edu umožňuje tieto koncepty vizualizovať vo forme 3D modelov, čím pomáha študentom lepšie porozumieť a zapamätať si učivo.
 • Podpora viacerých predmetov
  SketchUp Edu má širokú škálu aplikácií v rôznych predmetoch. Od geometrie a matematiky cez dejepis a geografiu po technické vedy a umenie, softvér môže byť integrovaný do rôznych učebných plánov, čím zlepšuje celkovú kvalitu výučby.
 • Rozvoj technických zručností
  Práca s 3D modelovaním v SketchUp Edu rozvíja technické zručnosti študentov, vrátane priestorovej predstavivosti, geometrických konceptov a manipulácie s objektami. Tieto zručnosti majú dlhodobý prospech nielen vo vzdelávaní, ale aj vo všeobecných životných schopnostiach.
 • Tvorivý dizajn
  Softvér umožňuje študentom vytvárať reálne modely budov, objektov a dizajnov. Toto môže posilniť ich schopnosti v oblasti architektúry, interiérového alebo produktového dizajnu, urbanizmu a iných kreatívnych disciplín.
 • Príprava na budúcnosť
  3D modelovanie je čoraz viac prítomné vo vede, technike, dizajne a mnohých iných odvetviach. Študenti, ktorí sa naučia pracovať s takýmito nástrojmi, majú lepšie pripravenosť na moderný digitálny pracovný trh.
 • Schopnosť spolupracovať
  SketchUp Edu umožňuje študentom spolupracovať na projektoch, čo podporuje ich schopnosť pracovať v tíme, komunikovať a zdieľať nápady. Tieto zručnosti sú cenné v profesionálnom aj osobnom živote.
 • Motivácia a angažovanosť
  Využitie moderných technológií, ako je 3D modelovanie, môže zvýšiť motiváciu a angažovanosť študentov vo výučbe. Interaktívna a vizuálna povaha tohto nástroja môže urobiť učebné prostredie zaujímavejším a atraktívnejším.

Licencie pre školy 

SketchUp PRO EDU škola - sieťová licencia
33,60 € s DPH
1 MIESTO
Plávajúca sieťová licencia určená pre školské učebne so stolovými PC. Licencia pracuje ako komerčná licencia SketchUp PRO a zahŕňa všetky funkcie a moduly (LayOut, StyleBulider)
Platnosť: 1 rok od dátumu nákupu
Minimálny počet miest: 5 ks
Mám záujem
Napíšte nám a pripravíme Vám cenovú ponuku podľa Vašich potrieb.
SketchUp PRO EDU škola - laptop licencia
55,20 € s DPH
1 MIESTO
Laptop licencia je určená na inštaláciu do individuálnych notebookov pre študentov a učiteľov, na použitie v sieťach aj mimo nich. Licencia pracuje ako komerčná licencia SketchUp PRO a zahŕňa všetky funkcie a moduly (LayOut, StyleBuilder)
Platnosť: 1 rok od dátumu nákupu
Minimálny počet miest: 10 ks
Mám záujem
Napíšte nám a pripravíme Vám cenovú ponuku podľa Vašich potrieb.

Licencie pre študentov

Licencie sú určené pre študentov stredných odborných škôl a vysokých škôl. K nákupu licencie je potrebné zaslať platné potvrdenie o návšteve školy, následne obdržíte Dohodu o nekomerčnom používaní.  
Študentské licencie sú určené len pre vzdelávacie účely!

Študentské licencie už nie je možné kúpiť priamo cez eshop. Ak máte záujem o študentskú licenciu, vyplňte prosím kontaktný formulár nižšie alebo nás kontaktujte priamo na podpora@c-engineering.sk.
Študentskú licenciu nie je možné zakúpiť na firmu alebo živnosť. 
K objednávke je potrebné zaslať platné potvrdenie o návšteve školy s adekvátnym zameraním. 

sketchup student
Licenciu pre študentov SketchUp Pro s anglickým/českým užívateľským prostredím na 1 rok. Technickú podporu a…