SketchUp EDU

SketchUp pre vzdelávacie účely 
pre študentov, pedagógov, školy

Chcete používať SketchUp pre vzdelávacie účely? 

Ponúkame Vám licencie určené pre študentov, pedagógov, školy.  

SketchUp PRO EDU - ŠTUDENT

Študentská licencia SketchUp je úplne rovnaká ako licencia komerčná SketchUp PRO. Zahŕňa všetky funkcie, prezentačný modul LayOut a aplikáciu StyleBuilder.  

 • Licencia je platná 12 mesiacov od nákupu. 
 • Súčasťou nákupu sú bezplatné aktualizácie (updaty/upgrady) a prístup ku knižniciam a návodom.  
 • K objednávke licencie je potrebné doložiť platné POTVRDENIE O NÁVŠTEVE ŠKOLY s pečiatkou školy. 
 • Používanie študentskej licencie je vymedzené len pre vzdelávacie účely. Používanie pre komerčné účely je zakázané. K tomu je potrebné podpísať DOHODU O NEKOMERČNOM POUŽÍVANÍ.

SketchUp PRO EDU - ŠKOLA

Sieťová licencia určená pre školské učebne. Licencia pracuje ako komerčná licencia SketchUp PRO a zahŕňa všetky funkcie a moduly (LayOut, StyleBuilder).

 • Licencia je platná 12 mesiacov od doby nákupu. 
 • Súčasťou nákupu sú bezplatné aktualizácie (updaty/upgrady).
 • Prístup ku knižniciam (komponenty, materiály), návodom, ... 
 • Minimálny počet zakúpených miest je 5 ks
 • Ku každým 5 licenciám získate 1 inštruktorskú licenciu zdarma pre vyučujúceho. 

Prečo zaradiť SketchUp do výučby v školách?

SketchUp Edu môže mať pozitívny vplyv na vzdelávanie a rozvoj študentov.

 • Rozvoj kreativity a predstavivosti
  SketchUp Edu umožňuje študentom vytvárať 3D modely svojich nápadov a návrhov. Táto schopnosť podporuje ich kreatívne myslenie a predstavivosť, čo je dôležité pre rozvoj nových a inovatívnych riešení.
 • Vizualizácia predmetov
  Mnohé učebné predmety obsahujú abstraktné koncepty, ktoré môžu byť pre študentov ťažko pochopiteľné. SketchUp Edu umožňuje tieto koncepty vizualizovať vo forme 3D modelov, čím pomáha študentom lepšie porozumieť a zapamätať si učivo.
 • Podpora viacerých predmetov
  SketchUp Edu má širokú škálu aplikácií v rôznych predmetoch. Od geometrie a matematiky cez dejepis a geografiu po technické vedy a umenie, softvér môže byť integrovaný do rôznych učebných plánov, čím zlepšuje celkovú kvalitu výučby.
 • Rozvoj technických zručností
  Práca s 3D modelovaním v SketchUp Edu rozvíja technické zručnosti študentov, vrátane priestorovej predstavivosti, geometrických konceptov a manipulácie s objektami. Tieto zručnosti majú dlhodobý prospech nielen vo vzdelávaní, ale aj vo všeobecných životných schopnostiach.
 • Tvorivý dizajn
  Softvér umožňuje študentom vytvárať reálne modely budov, objektov a dizajnov. Toto môže posilniť ich schopnosti v oblasti architektúry, interiérového alebo produktového dizajnu, urbanizmu a iných kreatívnych disciplín.
 • Príprava na budúcnosť
  3D modelovanie je čoraz viac prítomné vo vede, technike, dizajne a mnohých iných odvetviach. Študenti, ktorí sa naučia pracovať s takýmito nástrojmi, majú lepšie pripravenosť na moderný digitálny pracovný trh.
 • Schopnosť spolupracovať
  SketchUp Edu umožňuje študentom spolupracovať na projektoch, čo podporuje ich schopnosť pracovať v tíme, komunikovať a zdieľať nápady. Tieto zručnosti sú cenné v profesionálnom aj osobnom živote.
 • Motivácia a angažovanosť
  Využitie moderných technológií, ako je 3D modelovanie, môže zvýšiť motiváciu a angažovanosť študentov vo výučbe. Interaktívna a vizuálna povaha tohto nástroja môže urobiť učebné prostredie zaujímavejším a atraktívnejším.

Licencie pre školy 

SketchUp PRO EDU škola - sieťová licencia
33,60 € s DPH
1 MIESTO
Plávajúca sieťová licencia určená pre školské učebne so stolovými PC. Licencia pracuje ako komerčná licencia SketchUp PRO a zahŕňa všetky funkcie a moduly (LayOut, StyleBulider)
Platnosť: 1 rok od dátumu nákupu
Minimálny počet miest: 5 ks
Mám záujem
Napíšte nám a pripravíme Vám cenovú ponuku podľa Vašich potrieb.
SketchUp PRO EDU škola - laptop licencia
55,20 € s DPH
1 MIESTO
Laptop licencia je určená na inštaláciu do individuálnych notebookov pre študentov a učiteľov, na použitie v sieťach aj mimo nich. Licencia pracuje ako komerčná licencia SketchUp PRO a zahŕňa všetky funkcie a moduly (LayOut, StyleBuilder)
Platnosť: 1 rok od dátumu nákupu
Minimálny počet miest: 10 ks
Mám záujem
Napíšte nám a pripravíme Vám cenovú ponuku podľa Vašich potrieb.

Licencie pre študentov

Licencie sú určené pre študentov stredných odborných škôl a vysokých škôl. K nákupu licencie je potrebné zaslať platné potvrdenie o návšteve školy, následne obdržíte Dohodu o nekomerčnom používaní.  
Študentské licencie sú určené len pre vzdelávacie účely!

Študentské licencie už nie je možné kúpiť priamo cez eshop. Ak máte záujem o študentskú licenciu, vyplňte prosím kontaktný formulár nižšie alebo nás kontaktujte priamo na podpora@c-engineering.sk.
Študentskú licenciu nie je možné zakúpiť na firmu alebo živnosť. 
K objednávke je potrebné zaslať platné potvrdenie o návšteve školy s adekvátnym zameraním. 

sketchup student
Licenciu pre študentov SketchUp Pro s anglickým/českým užívateľským prostredím na 1 rok. Technickú podporu a…