SketchUp EDU

SketchUp pre vzdelávacie účely 
pre študentov, pedagógov, školy

Chcete používať SketchUp pre vzdelávacie účely? 

Ponúkame Vám licencie určené pre študentov, pedagógov, školy.  

SketchUp PRO EDU - ŠTUDENT

Študentská licencia SketchUp je úplne rovnaká ako licencia komerčná SketchUp PRO. Zahŕňa všetky funkcie, prezentačný modul LayOut a aplikáciu StyleBuilder.  

  • Licencia je platná 12 mesiacov od nákupu. 
  • Súčasťou nákupu sú bezplatné aktualizácie (updaty/upgrady) a prístup ku knižniciam a návodom.  
  • K objednávke licencie je potrebné doložiť platné POTVRDENIE O NÁVŠTEVE ŠKOLY s pečiatkou školy. 
  • Používanie študentskej licencie je vymedzené len pre vzdelávacie účely. Používanie pre komerčné účely je zakázané. K tomu je potrebné podpísať DOHODU O NEKOMERČNOM POUŽÍVANÍ.

SketchUp PRO EDU - ŠKOLA

Sieťová licencia určená pre školské učebne. Licencia pracuje ako komerčná licencia SketchUp PRO a zahŕňa všetky funkcie a moduly (LayOut, StyleBuilder).

  • Licencia je platná 12 mesiacov od doby nákupu. 
  • Súčasťou nákupu sú bezplatné aktualizácie (updaty/upgrady).
  • Prístup ku knižniciam (komponenty, materiály), návodom, ... 
  • Minimálny počet zakúpených miest je 5 ks. Ku každému miestu získate jednu samostatnú licenciu pre študenta. 
  • Ku každým 5 licenciám získate 1 inštruktorskú licenciu zdarma pre vyučujúceho. 

Členská časť EDU

Zaregistrujte sa do členskej časti SketchUp EDU, ktorá je určená pre pedagógov a školy. Nájdete v nej návody ako začať so SketchUp, príklady, demo verziu s českou lokalizáciou. 
Prístupové údaje Vám po registrácii zašleme na zadaný e-mail.