BLACK FRIDAY ZľAVY BUDÚ K DISPOZÍCÍ EŠTE


PLUGINY/ROZŠÍRENIA

pluginy pre sketchup
Trvalá licencia pluginu Bevel pre SketchUp, ktorý slúži na modifikáciu, skosenie a úpravu modelov.
Licencia rozšírenia Profile Builder 3 pre SketchUp na vytváranie inteligentných modelov so skutočnými stavebnými prvkami.
sketchup free
Trvalá licencia pluginu, ktorý obsahuje viac ako 30 nástrojov na uľahčenie práce v SketchUp. Nástroje…
sketchup pluginy
Licencia rozšírenia Quantifier pre SketchUp na pokročilé výpočty plochy, objemu, ceny, rozpočty ... .
organicke modelovanie v sketchup
Ročná licencia rozšírenia Artisan pre SketchUp. Rozšírte možnosti modelovania v SketchUp o výkonné nástroje organického…
skimp pre sketchup
Ročný prenájom licencie pluginu SKIMP pre SketchUp. Zjednodušte vysoké množstvo polygónov so zachovaním vizuálneho vzhľadu.