Export zo SketchUp do Excel a naopak

27.8. 20182575x0 Komentárov

Predstavujeme Vám ďalšie užitočné rozšírenie pre SketchUp.
Plugin Wisext SU2XL vyvíja belgický programátor Olivier Lesage. SU2XL je zdarma na stiahnutie priamo na stránkach autora www.wisext.com alebo na Extension Warehouse .

Autor tento plugin prezentuje ako silný nástroj v odboroch architektúry a stavebníctva. Jednoznačne ide o silnú pomôcku pri zostavovaní rozpočtu s využitím 3D. Použiť sa môže všade, kde užívateľ požaduje súhrn informácií zo súboru SketchUp vo formáte excelovskej tabuľky.

Po inštalácií pluginu sa v užívateľskom prostredí SketchUp objavia dve nové nástrojové lišty:

Wisext SU2XL a Wisext Wattributes:

Prvá sada nástrojov SU2XL umožňuje exportovať/importovať dáta modelu do/zo súboru Excel.

Do výberu môžete zahrnúť všetky základné entity modelu: samostatné hrany, plochy, skupiny a komponenty.

Súhrn získaných informácií obsahuje napríklad tieto položky (líšia sa typom entity):

Type – typ základnej entity (hrana, plocha, skupina, komponenta)
Name – Inštancia komponenty
Definition name – užívateľské pomenovanie komponenty
Lenght – dĺžka hrany
Area – plošná výmera plochy
Volume – objem skupiny/komponenty a ďalej informácie o rozmeroch skupiny/komponenty
Layer – názov hladiny v ktorej sa skupina nachádza.

plugin pre sketchup

Postup pri tvorbe 3D modelu je potrebné prispôsobiť požadovanej štruktúre exportovaných informácií. Členenie entit do pripravovanej štruktúry hladín, pomenovanie komponent, prípadne ďalších užívateľských atribútov (Wisext Wattributes).

Pred exportom je potrebné vytvoriť nový súbor v aplikácií Excel a uložiť ho vo vašom počítači. Ďalej sa presunieme späť do SketchUp a vyberieme uložený súbor prostredníctvom prvej ikony z nástrojovej lišty SU2XL.

Do tabuľky môžeme preniesť informácie z modelu na základe výberu (druhá ikona z nástrojovej lišty SU2XL), prípadne tretím nástrojom vykonáte export položiek, ktoré majú priradené atribúty (prostredníctvom sady Wisext Wattributes). Priradené dáta je možne importovať z tabuľky Excel do súboru SketchUp.

Formát jednotiek môžete zvoliť v nástrojov lište z rozbalovacieho menu po kliknutí na ikonku so symbolom metra.

V ďalšom článku sa budeme venovať nástroju Wisext Wattribute, ktorý poskytuje druhá nástrojová lišta pluginu.

Máte skúsenosti s týmto pluginom? Ak áno, budeme radi, ak nás kontaktujte.

Článok vznikol vďaka 3E Praha Engineering, a. s. (https://sketchup.cz/2018/08/16/ze-sketchupu-do-excelu-a-zpet/)

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *