SketchUp kurz 
ZAČIATOČNÍK

Čo sa naučíte na kurze SketchUp pre začiatočníkov? 

Ak si myslíte, že 3D modelovanie je pre Vás veľmi zložité, nemusí to byť pravda.
SketchUp ponúka všetkým možnosť vniknúť do 3D sveta bez veľmi zdĺhavej teórie a zvláštnych nadaní. Jeho jednoduché a intuitívne ovládanie umožňuje, že už po pár hodinách budete schopní pracovať samostatne.V školení pre začiatočníkov sme sa zamerali na nástroje, ktoré je nevyhnutné ovládať a ktoré Vám pomôžu už pri pokročilej a profesionálnej práci so SketchUp.

Obsah 

 • Zoznámenie sa s užívateľským prostredím SketchUp a jeho dôležité nastavenia.
  – Táto časť je trošku „nezáživnejšia“, ale napriek tomu veľmi dôležitá. V tejto časti sa učíme ako nastaviť pracovné prostredie, merné jednotky, kótovanie, animácie, zálohovanie a autoukladanie, … . Vytvoríme si šablónu s pracovným prostredím v ktorom chceme pracovať.  Zoznámime sa s celosvetovou knižnicou doplnkov (Rozširujúce pluginy) a ako sťahovať a nainštalovať jednotlivé pluginy, ktoré nám uľahčia prácu. 
 • Základné ovládanie a pohyb v 3D priestore. 
  – Časť zameraná na to, aby pohyb v SketchUp-e (krúženie, posúvanie modelu, …) už nerobil problém. Používanie štandardných pohľadov (horný, bočný, predný, … ).
 • Nástroje zamerané na tvorbu 3D modelu.
  – V tejto časti si skúšame kresliace nástroje (čiara, obdĺžnik, kružnica, oblúky, …) a ich jednotlivé možnosti. Ako si zafixovať čiaru v osi x/y/z, ako zadávať rozmery, … . 
 • Nástroje zamerané na editovanie 3D modelu.
  – Časť v ktorej dáme 2D nákresom tretí rozmer. Prejdeme nástroje TLAK/ŤAH, POSUN, OTÁČANIE, ŤAHANIE PROFILU PO DRÁHE, ZVÄČŠENIE, OFSET. Pri týchto nástrojoch zistíme ako jednotlivé objekty kopírovať, jednoducho posúvať, ako im upraviť rozmer, ako vytvoríme na objektoch zaujímave profily alebo aj ako nakresliť guľu, či vázu. 
 • Práca s kótami, meranie, konštrukčné čiary.
  – Zistíme ako merať jednotlivé časti, ako si vytvoríme konštrukčné/pomocné čiary, ako sa kótuje, pridáva odkazový text. 
 • Tvorba skupín. 
  - Ako zjednotiť geometriu v SketchUp, tak aby sa nám vzájomne"nelepila" . 
 • Práca s komponentami, tvorba vlastných, zabudovaná knižnica a celosvetová knižnica 3D prvkov.
  – Vytvoríme si vlastný 3D komponent, ktorý uložíme do svojej knižnice 3D prvkov. Naučíme sa používať 3D Warehouse (celosvetová knižnica prvkov): ako v nej hľadať prvky, ako ich sťahovať do modelu, ako ich upravovať a ako si ich uložiť. Vytvoríme si vlastné knižnice komponentov (zabudovanú knižnicu), ktorú môžeme používať pri práci na akomkoľvek projekte. 
 • Práca s materiálmifarbami, úprava textúr.
  – Ako vkladať materiály/textúry na jednotlivé plochy, prvky. Vytvárame textúry zo stiahnutej alebo uloženej fotografie (napríklad fotka dekóru, kachličky, mikrovlnky … ). 
 • Tvorba scén a zmena štýlu zobrazenia.
  – Pre zjednodušený pohyb v SketchUp sa naučíme vytvárať scény, kde si nastavíme jednotlivé pohľady. 
 • Tvorba hladín.
  -
   Vytvorenie hladín pre zjednodušenie práce v SketchUp. Naučíme sa ako prvky pridávať prvky do vytvorených hladín. 
 •  Export zo SketchUp - obrázok, animácia a export do LayOut
  Prejdeme si jednotlivé možnosti exportu zo SketchUp. Môže to byť obrázok, video, 3D model. Ukážeme si aj ako funguje export - presunutie modelu do výkresovo dokumentačného modulu LayOut. 

Vyššie uvedené body tvoria základ školenia pre začiatočníkov. Každé školenie, tak ako každá skupina na školení je iná. Ak na školení zvládneme všetky body a ostáva nám ešte čas a chuť, prechádzame ďalšie body ako:

– Práca s doplnkami 3E pluginy: 3E dvere a okná, katalóg
– Práca s RenderIN – tvorba fotorealistikých vizualizácií
Na školení sa snažíme vyhovieť tempu jednotlivcov v skupine. Snažíme sa, aby ste si vyskúšali a aby ste zvládli každý a jeden nástroj, ktorý na školení prechádzame.

Organizujeme aj školenia pre pokročilých užívateľov, individuálne školenia (kurz na mieru, podľa potreby, dotazov zákazníka), firemné školenia, školenia priamo u zákazníka, študentské kurzy.

Čo potrebujete?

 • Notebook (v prípade kurzu mimo Poprad). Na školenie v Poprade vieme notebook zabezpečiť. 

Čo získate?  

 • Príručku SketchUp, ku ktorej sa môžete vždy vrátiť.
 • Ak nemáte zakúpený SketchUp: 
  - 30 dňovú PRO verziu 
  - adekvátnu zľavu na nákup licencie 
 • Zručnosti, ktoré Vám už nik nevezme.

Trvanie kurzu a občerstvenie

 • Začíname o 9:00 h a končíme približne o 16:30 hV prípade, že nemáte nainštalovaný SketchUp, príďte na kurz skôr. 
 • Počas kurzu je vymedzený čas na prestávku na obed (obed je individuálny).
 • Počas kurzu je zabezpečené malé občerstvenie (káva, čaj, voda, niečo pod zub).

Kde?

 • Na kurzy mimo Popradu je potrebný dostatočný počet účastníkov, minimálne 4. Podľa toho sa určuje aj následne miesto kurzu. Vždy Vám dáme dostatočne dopredu vedieť miesto konania kurzu. 

Cena?

 • Naši zákazníci majú zvýhodnenú cenu kurzu - 120 € bez DPH/144 € s DPH
  (Platí pre zákazníkov, ktorí majú zakúpenú licenciu SketchUp PRO, EDU od spoločnosti C-Engineering spol. s. r. o.)
 • Štandardná cena kurzu -  145 € bez DPH/174 € s DPH 
  (Cena je pre zákazníkov, ktorí nemajú zakúpenú licenciu alebo si ju zakúpili u inej spoločnosti. V prípade, že sa po absolvovaní kurzu rozhodnete zakúpiť si licenciu, bude Vám poskytnutá adekvátna zľava.)

Zrušenie kurzu?

 • V prípade zrušenia kurzu z našej strany Vám bude vrátená plná suma za kurz. 
 • Bezplatné storno kurzu je možné urobiť max. do 4 dní pred začatím kurzu. 

Ako sa prihlásiť? 

 • Vyplňte online prihlášku.
 •  V prihláške uveďte dátum a miesto kurzu o ktorý máte záujem.