SketchUp 2021

Budovanie základov úspechu 

Tento zvláštny rok zmenil spôsob nášho života a aj práce - pandémia "zavrela" naše životy a prinútila nás zostať doma. 
Spoločnosť Trimble využila tento čas na riešenie projektov, ktoré mala v úmysle urobiť už mesiace alebo roky. 

Dnes Vám preto s potešením predstavujeme podstatnú aktualizáciu aplikácie SketchUp Pro s množstvom vylepšení, ktoré Vám pomôžu zvládnuť komplikované projekty, pracovať efektívne, zvládnuť viac práce a uspieť v práci. Táto veľká aktualizácia aplikácie SketchUp Pro obsahuje nové nástroje a funkcie, inovácie, vylepšenia, ktoré Vám pomôžu pri riešení jedinečných výziev súčasnosti alebo aj budúcnosti. 

Na začiatok majú všetky aplikácie programu SketchUp nový vzhľad. Spoznajte nové logá SketchUp!

V SketchUp 2021 nájdete v základnej šablóne (template) novú postavičku v mierke. V tejto verzii to je nigérijská mamička dvojčat: Sumele Aruofor. Strategická marketingová manažérka v spoločnosti Trimble vie, aká je dôležitosť silných základov pri zahájení projektu. Pri otvorení novej verzie SketchUp 2021 pozdravte Sumele a spoznajte ju o niečo lepšie. 

sketchup 2021

Tak ukázali sme si nové vylepšenia "vzhľadu" aplikácie SketchUp a je čas spoznať aj nové funkcie. SketchUp 2021 prináša úplne nový spôsob práce s podnebím, lepšiu organizáciu modelov a inteligentné konfigurovateľné objekty. 

Nová cesta práce so SketchUp

Spoločnosť Trimble ako AEC profesionál sa snaží o realitu prostredia v súlade s prírodným prostredím a preto prinášajú úplne nový nástroj PreDesing. Tento úplne nový nástroj pre výskum podnebia Vám pomôže pochopiť miestne prostredie obkolpujúce Váš model ešte skôr ako začnete modelovať. 

sketchup 2021

"Aj keď je SketchUp fantastickým spôsobom ako rozvíjať nápady v 3D, neustále skúmame nové možnosti a vidíme obrovskú hodnotu v tom, že našim používateľom uľahčíme zahrnutie výskumu do svojich pracovných postupov pred samotným návrhom," uviedol Andrew Corney, PE, M.CIBSE, M.ASHRAE, produktový riaditeľ spoločnosti Trimble. "Vďaka PreDesignu poskytujeme dizajnérom poznatky, ktoré potrebujú, aby mohli skutočne holistický pristupovať k vytváraniu vhodných stratégií návrhu a zvýšiť komunikačnú hodnotu pre klientov. 

PreDesign sťahuje údaje o počasí špecifické pre dané miesto a navrhuje vhodné architektonické riešenia vášho projektu. Intuitívne diagramy slnečných ciest ukážu oblasti, ktoré je potrebné chrániť pred prehriatím slnkom. PreDesign navrhuje účinné stratégie presklenia, tieňovania a najlepšieho osvetlenia pre každý tvar budovy. 

Vylepšené spravovanie značiek (tags)

Organizácia dlhého zoznamu značiek (tags) a scén môže byť náročna hlavne pri zložitejších modeloch. Preto sa vylepšil prehľad značiek v SketchUp aj LayOut. Značky môžete zoskupovať do priečinkov a bude sa s nimi oveľa jednoduchšie pracovať. Môžete zapínať veľké časti modelu ale rovnako ich aj jednoducho vypnúť.

Najnovšie si vytvorené značky môžete aj filtrovať. 

Live Components

Nepochybujeme, že úspešný projekt musí byť ľahko prispôsobiteľný a pripravený aj na zmeny. V aplikácií SketchUp 2021 pre Vás pripravili parametrické objekty, ktoré umožňujú práve toto a volajú sa live components (živé komponenty). 

Živé komponenty sú programovateľné pomocou logiky modelovania, ktorá riadi ich geometriu - sú konfigurovateľné a vykresľujú sa v reálnom čase. Čo to vlastne znamená? V aplikácií SketchUp 2021 môžete používať modely, ktorých vlastnosti a parametre môžete veľmi jednoducho upravovať, čo Vám dáva priestor na rýchle modelovanie a efektívnu tvorbu modelov. 

Živé komponenty nájdete v 3D Warehouse , kde si ich môžete stiahnuť a nakonfigurovať priamo v SketchUp 2021. Podrobnejší návod ako môžete pracovať so živými komponentami nájdete TU