SketchUp kurzy

Jednodňové školenia SketchUp pre začiatočníkov a pokročilých od
AUTORIZOVANÉHO PREDAJCU PROGRAMU SKETCHUP

AKTUÁLNE TERMÍNY KURZOV

23. 1. 2017 ŽILINA SketchUp pre začiatočníkov
od 99,60 €
23. 1. 2017
Minimálny počet účastníkov 4
Potrebné priniesť si vlastný notebook
Podrobné informácie o podmienkach nájdete po kliknutí na "Prihlásiť sa".
26. 1. 2017 BRATISLAVA SketchUp pre začiatočníkov
od 99,60 €
26. 1. 2017
Minimálny počet účastníkov 4
Potrebné priniesť si vlastný notebook
Podrobné informácie o podmienkach nájdete po kliknutí na "Prihlásiť sa".
27. 1. 2017 BRATISLAVA SketchUp pre pokročilých
od 99,60 €
27. 1. 2017
Minimálny počet účastníkov 4
Potrebné priniesť si vlastný notebook
Podrobné informácie o podmienkach nájdete po kliknutí na "Prihlásiť sa".

Čo sa naučíte na školení SketchUp? 

Ak si myslíte, že 3D modelovanie je pre Vás veľmi zložité, nemusí to byť pravda. SketchUp ponúka všetkým možnosť vniknúť do 3D sveta bez veľmi zdĺhavej teórie a zvláštnych nadaní. Jeho jednoduché a intuitívne ovládanie umožňuje, že už po pár hodinách budete schopní pracovať samostatne.V školení pre začiatočníkov sme sa zamerali na nástroje, ktoré je nevyhnutné ovládať a ktoré Vám pomôžu už pri pokročilej a profesionálnej práci so SketchUp-om.

OBSAHOM školenia pre začiatočníkov je:

 • Zoznámenie sa s užívateľským prostredím SketchUp a jeho nastavenie.
  – Táto časť je trošku “nezáživnejšia”, ale napriek tomu veľmi dôležitá. V tejto časti sa učíme ako nastaviť pracovné prostredie, merné jednotky, kótovanie, animácie, zálohovanie a autoukladanie, … . Vytvoríme si šablónu s pracovným prostredím v ktorom chceme pracovať.  Zoznámime sa s celosvetovou knižnicou doplnkov (Rozširujúce pluginy) a ako sťahovať a nainštalovať jednotlivé pluginy, ktoré nám uľahčia prácu. 
 • Základné ovládanie a pohyb v 3D priestore. 
  – Časť zameraná na to, aby pohyb v SketchUp-e (krúženie, posúvanie modelu, …) už nerobil problém. Používanie štandardných pohľadov (horný, bočný, predný, … ).
 • Nástroje zamerané na tvorbu 3D modelu.
  – V tejto časti si skúšame kresliace nástroje (čiara, obdĺžnik, kružnica, oblúky, …) a ich jednotlivé možnosti. Ako si zafixovať čiaru v osi x/y/z, ako zadávať rozmery, … . 
 • Nástroje zamerané na editovanie 3D modelu.
  – Časť v ktorej dáme 2D nákresom tretí rozmer. Prejdeme nástroje TLAK/ŤAH, POSUN, OTÁČANIE, ŤAHANIE PROFILU PO DRÁHE, ZVÄČŠENIE, OFSET. Pri týchto nástrojoch zistíme ako jednotlivé objekty kopírovať, jednoducho posúvať, ako im upraviť rozmer, ako vytvoríme na objektoch zaujímave profily alebo aj ako nakresliť guľu, či vázu. 
 • Práca s kótami, meranie, konštrukčné čiary.
  – Zistíme ako merať jednotlivé časti, ako si vytvoríme konštrukčné/pomocné čiary, ako sa kótuje, pridáva odkazový text. 
 • Práca s komponentami, tvorba vlastných, zabudovaná knižnica a celosvetová knižnica 3D prvkov.
  – Vytvoríme si vlastný 3D komponent, ktorý uložíme do svojej knižnice 3D prvkov. Naučíme sa používať 3D Warehouse (celosvetová knižnica prvkov): ako v nej hľadať prvky, ako ich sťahovať do modelu, ako ich upravovať a ako si ich uložiť. Vytvoríme si vlastné knižnice komponentov (zabudovanú knižnicu), ktorú môžeme používať pri práci na akomkoľvek projekte. 
 • Práca s materiálmi, farbami, úprava textúr.
  – Ako vkladať materiály/textúry na jednotlivé plochy, prvky. Vytvárame textúry zo stiahnutej alebo uloženej fotografie (napríklad fotka dekóru, kachličky, mikrovlnky … ). 
 • Tvorba scén a export obrázkov a animácie.
  – Pre zjednodušený pohyb v SketchUp-e sa naučíme vytvárať scény, kde si nastavíme jednotlivé pohľady. Vyskúšame si export obrázkov a videa. 

Vyššie uvedené body tvoria základ školenia pre začiatočníkov. Každé školenie, tak ako každá skupina na školení je iná. Ak na školení zvládneme všetky body a ostáva nám ešte čas a chuť, prechádzame ďalšie body ako:

– Práca s doplnkami 3E pluginy: 3E dvere a okná, katalóg
– Práca s RenderIN – tvorba fotorealistikých vizualizácií
Na školení sa snažíme vyhovieť tempu jednotlivcov v skupine. Snažíme sa, aby ste si vyskúšali a aby ste zvládli každý a jeden nástroj, ktorý na školení prechádzame.
Počas školenia máte k dispozícií verziu SketchUp PRO s českým prostredím. 

Referencie

14. 6. 16 bolo celoslovenské kolo súťaže "Rodinný dom Velux". Moji dvaja žiaci obsadili z konkurencie 85 projektov 1. a 2. miesto na Slovensku. Veľmi som sa, ako ich konzultantka prác, tešila a to nevravím, akú radosť mali chlapci. Ja dobrý pocit, že moja práca má zmysel. Toto je často tým hybným motorom pre učiteľa oveľa viac, ako nejaká finančná odmena.Čiastočne na tom máte zásluhu aj vy, vy ste ma naučili niečo zo SketchUp-u a ja to odovzdávam študentom, ktorí vedia byť aj takto úspešní 🙂

Ing. Zuzana Mištinováodborný pedagóg na SPŠ stavebná D.S. Jurkoviča v Trnave, www.spstt.sk

Školenie bolo v súlade s tým, čo som sa chcel dozvedieť a naučiť. Ukázali ste mi aj ďalšie možnosti využitia programu SketchUp.

Martinúčastník školenia pre začiatočníkov

Galéria výstupov